• Rideundervisning

Vi tilbyder rideundervisning til både børn og voksne – begyndere som øvede. Herudover tilbyder Sarah springundervisning fra introduktion til klasse S på egen hest/pony.

På Klintholm Ridecenter tilbyder vi rigtig gode træningsmuligheder i form af:

  • 32 bokse
  • 2 ridehaller – 40×20 meter med Walber-bund og 18×30 meter med sandbund.
  • Ny udendørsbane 30×70 meter med Walber-bund.
  • Velredne/rolige heste/ponyer, så der er mulighed for ridning på alle niveauer.
  • Børn, starter undervisningen i stalden, uden forældre, der er voksen undervisning på til læring af røgt og pleje, samt op/af sadling.
  • Godt socialt samvær.

Praktisk information vedrørende ridning på Klintholm Ridecenter

  1. Afbud bedes meddelt til Sarah eller ridelæreren. Aflysning af undervisningstime fra Klintholm Ridecenter fratrækkes i betalingen, mens afbud fra eleven ikke godtgøres.
  2. Eleven møder 1/2 time før undervisnings start. Under voksen opsyn skal eleven selv strigle og sadle hesten op. (Nybegynder får naturligvis hjælp).
  3. Efter endt undervisning skal hesten sadles af og gøres istand. Sadel, hovedtøj, strigler med mere skal hænges på plads.

 

4.Klintholm Ridecenter må frit benyttes af elever ud over undervisning, med undtagelse af stuehus og privat have.

5.Tag hensyn til andre når der undervises.

6.Undgå unødig støj i staldene.

7.Betaling af undervisning er fordelt over 11 måneder pr. år.

8.Ferielukning for undervisning i juli måned, efterårsferien, ca. 14 dage i december, vinterferien samt på helligdage.